Điện thoại - Fax

0292 3918 550 - 02923 918 551

Email

info@erpmekong.vn

Hotline

0939 166 888

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

STT
CHỨC NĂNG
EXPRESS
EXPRESS PRO
1
Quản lý toàn bộ và đồng nhất hệ thống mã vật tư, hàng hóa của ngành.
2
Hệ thống quản lý tồn kho theo lô, hạn sử dụng.
3
Tính giá tồn kho tức thời, đích danh theo lô.
4
Quản lý số lượng tồn kho, số lượng hàng giữ và số lượng sẵn sàng
5
Quản lý bộ mã nhóm (Categories) để phân tích thông tin tồn kho theo nhiều chiều khác nhau.
6
Quản lý toàn bộ hệ thống kho.
7
Tự xây dựng và phân quyền các nghiệp vụ giao dịch nhập xuất kho cho từng user.
8
Quản lý đơn vị tính và quy đổi.
9
Nghiệp vụ chuyển kho cùng nhóm
10
Nghiệp vụ chuyển kho khác nhóm
11
Quản lý khu vực kho, sơ đồ kho
12
Sắp xếp vị trí kho
13
Quản lý tồn kho an toàn.
14
Thống kê hàng chậm luân chuyển.
15
Hạch toán tự động các nghiệp vụ nhập xuất kho
16
Hỗ trợ kiểm kê kho, in biên bản kiểm kê
17
Hệ thống báo cáo tồn kho

TOP

0939166888