Điện thoại - Fax

0292 3918 550 - 02923 918 551

Email

info@erpmekong.vn

Hotline

0939 166 888

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

Quản trị bán hàng (OM)

Quản trị bán hàng (OM) của SS4U.ERP Express đáp ứng cho mô hình sản xuất MTO (Make to Order) và MTS (Make to stock) với các chức năng phù hợp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng
(MTO) hệ thống có chức năng chiết tính giá thành (Costing), hợp đồng – đơn hàng
bán, đề nghị sản xuất theo đơn hàng, đề nghị giao hàng, xuất hóa đơn, xuất kho
và kết nối với phân hệ tài chính, kho, sản xuất.

Đối với doanh nghiệp sản xuất để tồn kho
(MTS) thì sẽ có nhiều chức năng hơn như bảng giá bán hàng, chương trình khuyến
mãi, chiết khấu, báo giá, đơn hàng Online ….

Với hàng trăm báo cáo báng hàng sẽ giúp doanh
nghiệp khai thác tốt nhất số liệu kinh doanh, bán hàng của công ty.

Màn hình hệ thống

Các chức năng trong phân hệ quản trị bán hàng
Các chức năng trong phân hệ

Xem thêm các bài viết tại các trang:
http://erpindustry.vn/
http://ss4u.vn/

TOP

0939166888