Điện thoại - Fax

0292 3918 550 - 02923 918 551

Email

info@erpmekong.vn

Hotline

0939 166 888

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

STT
CHỨC NĂNG
EXPRESS
EXPRESS PRO
1
Kết nối database
2
Xuất hóa đơn dạng pdf và xml
3
Sử dụng token ký tên
4
Tự động đóng gói sau khi được ký xong
5
Sao lưu và đồng bộ lên máy chủ
6
Gửi mail tự động

TOP

0939166888